“Chúng ta trở về VCSPA là chúng ta trở về nhà. Khi trở về nhà, chúng ta có thể chia sẻ những thành công của cộng đồng chúng ta”
Đại đức Thích Đồng Nguyện - Ban Điều hành VCSPA Việt Nam
253
Đại diện cộng đồng tham gia tập huấn về một sức khỏe, biến đổi khí hậu trong năm 2023
124
CMAT - thành viên Nhóm Cộng đồng Phòng chống Sốt rét được tập huấn về Quyền và Giới trong năm 2023
Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng được thành lập từ năm 2013 với mục tiêu hỗ trợ các mạng lưới cộng đồng của người sử dụng ma túy, người bán dâm, MSM-TG, Phụ nữ và trẻ em gái nhằm xây dựng và củng cố mạng lưới, nâng cao năng lực để họ có thể tham gia có ý nghĩa vào các chương trình, dự án, chính sách liên quan.

Chương trình cũng quản lý về hành chính và điều phối hoạt động của Diễn đàn VCSPA (Diễn đàn Hỗ trợ Cộng đồng dễ bị tổn thương Việt Nam). Hiện nay Chương trình đã được mở rộng với mục tiêu huy động sự tham gia có ý nghĩa của các lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức dựa vào cộng đồng, Liên minh, Mạng lưới... vào các chương trình, chính sách liên quan tới cộng đồng.

Chương trình tập trung triển khai 15 tỉnh/thành phố và hỗ trợ các mạng lưới cộng đồng trên khắp cả nước

Địa bàn trọng điểm
Địa bàn hoạt động
radioGrey Địa bàn đã triển khai
Dự án đang triển khai
Liên hệ
Quản lý Chương trình
Nguyễn Thị Kim Dung
Văn phòng Hà Nội: Số 9, ngõ 165/30 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 (024) 3572 0679 (EXT: 161)
Email: dungnguyen@scdi.org.vn