19/07/2022
Hỗ trợ Cộng đồng
SCDI hành động vì một xã hội bao trùm
SCDI hành động vì một xã hội bao trùm

Buổi tọa đàm Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của người LGBTIQ+ do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng – SCDI tổ chức vào ngày 19/7 có sự tham gia của các đại biểu Hội Luật gia, Viện Kiểm sát, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV tại tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh: Buổi tọa đàm Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của người LGBTIQ+ tại tỉnh Thái Nguyên

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Dung, quản lý chương trình Hỗ trợ Mạng lưới Cộng đồng - SCDI chủ trì buổi tọa đàm

Các hoạt động tọa đàm nhằm truyền tải và kết nối những nhu cầu trợ giúp pháp lý của cộng đồng LGBTIAQ+. Những thông tin về đa dạng tính dục, các nhu cầu về hỗ trợ pháp lý của đại diện cộng đồng LGBTIAQ+ đã được chia sẻ và trao đổi thẳng thắn giữa các đại biểu. Bên cạnh đó, kết nối nhu cầu của cộng đồng tới những địa chỉ tư vấn pháp lý đáng tin cậy, nỗ lực lấp đầy những khoảng trống trong xây dựng và thực thi chính sách.

Tọa đàm là một cơ hội của những đối thoại tích cực, giải đáp những thắc mắc, lắng nghe những rào cản, hướng tới xóa bỏ rào cản trong tiếp cận bình đẳng của cộng đồng tới các quyền lợi cơ bản. Bên cạnh những chuyển đổi mang tính lựa chọn cá nhân như can thiệp y tế, cộng đồng người chuyển giới luôn mong muốn nhận được sự công nhận và bảo vệ từ pháp luật – một nền tảng vững chắc cho mỗi cá nhân được phát huy tiềm năng của mình một cách đầy đủ nhất.

Một môi trường pháp lý thuận lợi sẽ giúp người LGBTIQ+ bước những bước gần hơn tới một cuộc sống hạnh phúc, hướng tới một xã hội bình đẳng và bền vững.