27/05/2022
Hỗ trợ Cộng đồng
Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy phòng chống bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới
Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy phòng chống bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới

Ngày 27/05, SCDI và các tổ chức cộng đồng LGBTIQA+ vô cùng tự hào khi nhận được lời mời từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tham dự và báo cáo tại Hội thảo chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục và bản dạng giới: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các Bộ, cơ quan tại Việt Nam, đại diện các tổ chức Quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, một số cơ quan nghiên cứu và tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

Ảnh: SCDI tham dự hội thảo quốc tế với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng LGBTIQA+

Ảnh: SCDI tham dự hội thảo cùng các tổ chức cộng đồng

Sau một thời gian dài nỗ lực, C4TRANS đã vận động để dự thảo bổ sung thêm quy định người đề nghị chuyển đổi giới tính không bị bắt buộc phải can thiệp y tế được công nhận. Đây là bước ngoặt mang tính tiên phong trong việc thừa nhận và bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số về tính dục, bản dạng giới, bởi nếu được thông qua, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á đạt được thành tựu này.

Đây là một sự kiện quan trọng, góp phần khẳng định cam kết tại Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặc biệt là các nỗ lực trong việc thúc đẩy phòng chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục và bản dạng giới trong nước và quốc tế.

Buổi hội thảo cũng là một tín hiệu tích cực và đáng hoan nghênh của Chính phủ Việt Nam nhằm lắng nghe, ghi nhận và thấu hiểu vai trò của các tổ chức vận động quyền của người LGBTIQA+. Việc chủ động và kêu gọi sự tham gia lên tiếng của các bên liên quan là những cá nhân, tổ chức và nhà hoạt động xã hội về quyền của người LGBTIQA+ trong suốt những năm qua, một lần nữa cho thấy Việt Nam đang có những bước đi chắc chắn và quyết đoán để thúc đẩy cho chủ trương, tinh thần bảo vệ các cộng đồng yếu thế tại Việt Nam.