“Tôi muốn giúp đỡ những người đã từng gặp phải hoàn cảnh giống như tôi và tôi tin là "cộng đồng" chính là nơi có thể giúp đỡ mọi người.”
Đỗ Quốc Tuấn - Nhóm tự lực dựa vào cộng đồng My Hands
266
Người được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế trong năm 2023
700
Gia đình nghèo nhận được ít nhất 1 trong 6 dịch vụ xã hội cơ bản trong năm 2023
Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam triển khai các hoạt động huy động sự tham của các nhóm cộng đồng và nâng cao năng lực để triển khai các hoạt động tiếp cận, cung cấp kiến thức, đồng hành hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương/bị lề hóa, tăng cường ứng phó với tác động của nghèo đói, kỳ thị, phân biệt đối xử.

Các hoạt động huy động và kết nối nguồn lực xã hội để duy trì các hỗ trợ cho nhóm dân cư nghèo, người sống trong các khu ổ chuột, người vô gia cư và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội.

Văn phòng đang triển khai các hoạt động thực địa của 03 dự án tại khu vực phía Nam

Địa bàn trọng điểm
Địa bàn hoạt động
radioGrey Địa bàn đã triển khai
Hoạt động của văn phòng
Liên hệ
Quản lý vùng
Lâm Ngọc Thúy
Văn phòng TP. HCM và khu vực phía Nam: Số 176, Đường Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh