02/05/2024
Sức khoẻ và An sinh
Bệnh lao và Điều trị lao hiệu quả
Bệnh lao và Điều trị lao hiệu quả

Bệnh lao và điều trị lao hiệu quả

Bệnh lao hàng năm gây ra cái chết cho hơn 13.000 người tại Việt Nam dù có thể hoàn toàn điều trị khỏi. Điều trị lao là một chặng đường có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nó là con đường duy nhất để phục hồi sức khỏe, hướng tới một tương lai tươi sáng

 

Tôi chiến thắng lao, bạn cũng có thể!

Vừa điều trị methadone, vừa mắc lao, anh Hưng đã gặp muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình chữa bệnh. Nhưng với sự hỗ trợ của các tiếp cận viên và dự án, anh đã vượt qua tất cả được khoảng thời gian đó và hoàn toàn điều trị khỏi bệnh lao "Không có những tiếp cận viên hỗ trợ thì tôi nào biết lao là gì, và cũng sẽ không có ngày hôm nay..."


Bản quyền thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) | 2024

Sản phẩm thuộc dự án DRIVE-TB