12/09/2023
Cơ hội làm việc
ĐÓNG - Tình nguyện viên Gia sư
ĐÓNG - Tình nguyện viên Gia sư

Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI Hà Nội và các địa điểm khác theo yêu cầu.
Chế độ làm việc: 12 giờ/tuần (bao gồm 10h/tuần tại gia đình trẻ và 2 giờ/tuần tại văn phòng).
Hạn tuyển dụng đến 8/10/2023.


Công việc đảm nhiệm:
Tình nguyện viên (TNV) Gia sư sẽ làm việc dưới sự phân công của cán bộ chương trình đảm bảo triển khai hoạt động hiệu quả và đạt kết quả như mong đợi, được lựa chọn dựa vào tiêu chí cụ thể như sau:

 • Tham gia xây dựng kế hoạch gia sư cho trẻ em;
 • Trực tiếp gia sư cho trẻ tối thiểu 06 tháng;
 • Báo cáo và cập nhật tình hình học tập của trẻ trong suốt thời gian hỗ trợ theo quy định của
  Chương trình;
 • Lên kế hoạch và thực hiện phương pháp nâng cao kết quả học tập cho các ca được phân công;
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất ý tưởng và triển khai sinh hoạt tập thể cho các trẻ, các
  gia đình được hỗ trợ ca;
 • Phối hợp với TNV Quản lý ca trong suốt thời gian hỗ trợ hoặc đảm nhiệm công việc của Quản
  lý ca nếu có mong muốn, được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn;
 • Tham gia các buổi tập huấn cho TNV và họp Chương trình hàng tháng.

Yêu cầu:

 • Trên 18 tuổi; quan tâm và nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện;
 • Chủ động sắp xếp phương tiện đi lại;
 • Có hiểu biết về các nhóm dễ bị tổn thương mà SCDI đang làm việc cùng như người sống chung với HIV, người sử dụng ma túy, LGBT... đặc biệt là quan tâm đến nhóm trẻ dễ bị tổn thương;
 • Các ứng viên đang là sinh viên các ngành tâm lý, công tác xã hội, chính sách công, y tế công cộng và các ngành khác có liên quan là một lợi thế;
 • Cam kết làm việc 12 giờ/tuần (gồm 2 giờ/tuần tại văn phòng).
 • Thời gian cam kết: tối thiểu 6 tháng.

Quyền lợi:

 • Được học tập và làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, đặc biệt được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm;
 • Có cơ hội tìm hiểu và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập xã hội của các cộng đồng này;
 • Được cung cấp tài liệu và tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với trẻ em dễ bịtổn thương;
 • Được tham gia các khoá tập huấn của SCDI hoặc các bên đối tác của Trung tâm khi có nội dung liên quan đến công việc chuyên môn trong dự án;
 • Có cơ hội giao lưu và học hỏi từ các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và trên thế giới;
 • Có buổi hoạt động vui chơi ngoài trời để tăng năng lực kết nối trong tập thể và khả năng tự cân bằng cuộc sống;
 • Có cơ hội nâng cao năng lực giảng dạy, điều phối và quản lý trong hoạt động xã hội;
 • Ăn trưa vào các ngày làm việc tại văn phòng;
 • Được cấp giấy chứng nhận tham gia tình nguyện.

Cách thức ứng tuyển:
Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi CV với tiêu đề: Ứng tuyển_TNV Gia sư + [Họ và tên] đến địa chỉ email: nhansu@scdi.org.vnhongtran@scdi.org.vn đến hết ngày 08/10/2023.
Xin vui lòng truy cập vào website: www.scdi.org.vn
hoặc Facebook www.facebook.com/scdivietnam để biết thêm thông tin về Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI).


Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với các ứng viên được lựa chọn để phỏng vấn.
SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tính dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và lề hóa ứng cử vào các vị trí ở SCDI.
SCDI là tổ chức không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào liên quan đến quấy rối, bóc lột và lạm dụng tình dục.