27/07/2023
Trẻ em và Thanh niên
Dự án Tìm hiểu về Trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu 2023
Dự án Tìm hiểu về Trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu 2023

Dự án cộng đồng tìm hiểu về Trải nghiệm thời thơ ấu (Vietnam Adverse Childen Experience Pathfinders - VACEP) do SCDI, đại học VinUniversity, đại học Cornell ở Mỹ tổ chức đã trở thành hoạt động định kỳ trong những năm gần đây. Dự án hướng tới phục hồi, cải thiện khả năng hòa nhập xã hội và chất lượng cuộc sống của những trẻ đã từng chịu bạo lực, xâm hại, bỏ rơi trong quá khứ, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tìm hiểu về cộng đồng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Ảnh: Các bạn sinh viên tham gia vào dự án VACEP năm 2023

Tại chương trình VACEP năm 2021 và 2022, dựa trên thời gian tìm hiểu về trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu bài báo khoa học, công trình nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực cùng trải nghiệm thực tế từ các buổi thực địa do SCDI tổ chức, các bạn sinh viên đã tiến hành xây dựng các biện pháp can thiệp, hỗ trợ nhằm giúp trẻ phục hồi từ những tổn thương trong quá khứ. Và VACEP năm 2023 sẽ tập trung vào triển khai một trong những biện pháp can thiệp được xây dựng từ các năm trước đó là sử dụng phương pháp kể chuyện. Các bạn sinh viên sẽ có hai tuần làm việc tại SCDI và thực hiện các buổi phỏng vấn, thu thập thông tin và hoàn thành sản phẩm.