15/08/2019
Chính sách
Hiểu về trợ giúp xã hội (phần 3): Chính sách trợ giúp đột xuất
Hiểu về trợ giúp xã hội (phần 3): Chính sách trợ giúp đột xuất

Bên cạnh trợ giúp hàng tháng, trợ giúp xã hội còn bao gồm các chính sách trợ giúp trong trường hợp đột xuất để giúp người dân có điều kiện sinh hoạt tối thiểu và vượt qua các hoàn cảnh khắc nghiệt do các yếu tố bất khả kháng gây ra. 

Trợ giúp xã hội đột xuất được áp dụng cho các đối tượng và hoàn cảnh sau:

  • Các hộ gia đình thiếu đói trong các dịp Tết âm lịch (Hỗ trợ 1 tháng) và các hộ gia đình thiếu đói trong và sau khi diễn ra thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt…(Không quá 3 tháng) sẽ được hỗ trợ lương thực 15 kg gạo/người đối với tất cả thành viên trong gia đình; 

  • Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 2.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm nghìn đồng);

  • Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọnghoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 5.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm nghìn đồng);

  • Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị đổ nhà ở, sập, trôi, cháy do thiên tai, hỏa hoạn…mà không còn nơi ở hoặc hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được xem xét hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng/hộ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng/hộ). Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn…mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà tối đa 15.000.000 đồng/hộ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng/hộ).


Thực hiện bởi: Chương trình Sức khoẻ - Trung tâm SCDI
Tổng hợp thông tin: Phạm Ngọc Mai
Biên tập: Vũ Ngọc Hoa
Thiết kế: Vũ Phương Trà
Tham khảo đầy đủ tại: Sách đào tạo Chính sách nghiệp vụ Trợ giúp xã hội – NXB Bộ Lao động, Thương Binh – Xã hội
do SCDI phối hợp cùng Cục Bảo trợ Xã hội biên soạn (2019)