26/11/2023
Hoạt động của SCDI
Kỹ năng truyền thông: mắt xích quan trọng trong hỗ trợ cộng đồng
Kỹ năng truyền thông: mắt xích quan trọng trong hỗ trợ cộng đồng

Truyền thông là một kỹ năng quan trọng đối với các thành viên cộng đồng, bởi nó là một hoạt động cần thiết để cung cấp các kiến thức, kỹ năng, từ đó thay đổi suy nghĩ và hành động. SCDI chú trọng nâng cao năng lực truyền thông cho các nhóm cộng đồng, trong đó có CMAT - những người thường xuyên tiếp cận đến nhóm đi rừng ngủ rẫy, di biến động,... để cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện và điều trị sớm sốt rét.

Trong buổi tập huấn, CMAT đã cùng giảng viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về cách truyền tải thông tin, tư vấn, thuyết phục và hỗ trợ cộng đồng. Các tiếp cận viên cũng không ngần ngại chia sẻ những khó khăn, đưa ra các tình huống cụ thể trong quá trình tiếp cận bà con đi rừng ngủ rẫy. Nhờ đó, các bước triển khai và xử lý được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Ảnh: Đội ngũ CMAT cùng nhau thảo luận về nội dung buổi tập huấn

Đặc biệt, "bí kíp" giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách tinh tế, văn minh là điểm độc đáo của lớp học. Sau buổi tập huấn, một thành viên cộng đồng đã chia sẻ, “Các nội dung được tập huấn, giảng viên giảng dạy rất rõ ràng, thực tế. Nội dung thích nhất là những yếu tố dẫn đến khủng hoảng truyền thông.”

Tin tưởng rằng, với những thông tin từ buổi tập huấn sẽ giúp các CMAT ngày càng hoàn thiện các kỹ năng để phát huy vai trò của mình không chỉ trong phòng, chống sốt rét và mà còn cải thiện cuộc sống của bà con tại địa phương.