04/06/2023
Chính sách
Luật Chuyển đổi giới tính được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2024
Luật Chuyển đổi giới tính được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2024

Tại chương trình kỳ họp thứ 5 sáng ngày 2/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 và Luật Chuyển đổi giới tính sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10.2024).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ, về dự án Luật Chuyển đổi giới tính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp, để bảo đảm tính thống nhất với các luật hiện hành có liên quan nên thống nhất với đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi điều chỉnh của Luật như hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. <trích Báo đại biểu Nhân dân>

Về dự án Luật Chuyển đổi giới tính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi điều chỉnh của luật như hồ sơ đề nghị xây dựng luật.

Do chuyển đổi giới tính là vấn đề mới và khó, nội dung điều chỉnh tác động đến nhiều khía cạnh xã hội, liên quan tới nhiều văn bản luật khác, cần có sự nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tiến độ trình dự án luật này tại kỳ họp thứ 8. <trích báo Vietnamnet>