29/02/2024
Trẻ em và Thanh niên
Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe vị thành niên
Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe vị thành niên

“Chăm sóc sức khỏe vị thành niên trong nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương” là tập huấn do SCDI thực hiện thuộc khuôn khổ của dự án Tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, được kéo dài trong hai ngày 29/2-1/3.

Buổi tập huấn có sự chia sẻ từ TS. BS. Đỗ Minh Loan – Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Ảnh: Tham dự viên tại buổi tập huấn

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ vị thành niên, tập huấn đã tạo nên không gian chia sẻ cởi mở giúp trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm giữa thành viên các nhóm CBO nòng cốt trong triển khai hỗ trợ cho nhóm phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương, tăng cường hiệu quả hỗ trợ cho cộng đồng này cả về thể chất và tinh thần.