24/03/2024
Sức khoẻ và An sinh
Phát huy vai trò của mạng lưới cộng đồng trong chủ động tìm kiếm người mắc lao và lao tiềm ẩn
Phát huy vai trò của mạng lưới cộng đồng trong chủ động tìm kiếm người mắc lao và lao tiềm ẩn

Trong năm 2023, SCDI đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, bệnh viện, các cơ quan ban ngành liên quan tại địa phương thực hiện sàng lọc chủ động cho 71.297 người, tìm ra 715 người mắc lao và 1480 mắc lao tiềm ẩn. Trong đó, không thể không nhắc tới vai trò của mạng lưới cộng đồng. Tiếp cận viên có mặt trong mọi khâu triển khai hoạt động, từ tìm kiếm, tiếp cận những người có nguy cơ mắc lao cao, thuyết phục họ đi sàng lọc, hỗ trợ tại buổi sàng lọc.

Ảnh: Tiếp cận viên vỗ đờm cho người tới tham gia buổi sàng lọc lao chủ động

Bên cạnh việc chủ động tìm kiếm lao, mạng lưới cộng đồng phát đóng vai trò quan trọng trong việc động viên, theo sát và hỗ trợ người bệnh tuân thủ hoàn thành điều trị. Những thành viên của mạng lưới cộng đồng đóng vai trò là cánh tay nối dài của hệ thống y tế tại địa phương, cùng sự tỉ mẩn và kiền trì, đã tích cực hỗ trợ những người mắc lao điều trị thành công và người mắc lao tiềm ẩn hoàn thành điều trị.

Ảnh: Tiếp cận viên hướng dẫn người bệnh trong buổi sàng lọc lao tại cộng đồng.