18/07/2023
Hoạt động của SCDI
SCDI sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
SCDI sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Trong hai ngày 14 và 15/7, SCDI đã tổ chức Sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm với sự tham gia của đông đủ thành viên SCDI tại các văn phòng trên cả nước. 

Tại buổi sơ kết, các chương trình và văn phòng lần lượt báo cáo kết quả công tác sáu tháng đầu năm, trao đổi ý kiến và cùng họp bàn phương hướng cho nửa còn lại của năm 2023, kết hợp với những phương pháp để giảm thiểu các thực hành có hại cho môi trường khi làm việc với cộng đồng. 

Ảnh: Bà Lê Thị Thanh Hà - PGĐ Điều hành SCDI chia sẻ tại buổi sơ kết

Ngoài ra, các thành viên SCDI còn được tham gia các buổi chia sẻ vô cùng thú vị về tầm quan trọng về dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời cũng như vai trò của bảo vệ môi trường trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và một số nội dung khác như thu thập và bảo vệ dữ liệu, sử dụng công cụ lập kế hoạch nâng cao hiệu quả công việc,...    

Ảnh: Cán bộ SCDI tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm

Nhìn lại chặng đường 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo và trung tâm đã làm việc năng suất để phát huy những điểm tích cực và thực hiện các điều chỉnh kịp thời. Hai ngày họp là một khoảng thời gian dài, nhưng các thành viên SCDI vẫn giữ được nhiều năng lượng, sự tập trung cao độ để cùng trao đổi ý kiến và đề xuất  các phương hướng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch để hoàn thành kế hoạch trong thời gian sắp tới.  

Mong đội ngũ SCDI tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực và sự nhiệt huyết, cùng nhau hoàn thành tốt các mục tiêu cho 6 tháng cuối năm.