25/03/2024
Sức khoẻ và An sinh
SCDI tham gia mít tinh kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống Lao 2024
SCDI tham gia mít tinh kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống Lao 2024

Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao được tổ chức vào 24/3 hằng năm nhằm mục đích phổ biến rộng rãi, tăng cường kiến thức và kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của cộng đồng đối với công tác phòng, chống lao. Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Cộng đồng (SCDI) đã phối hợp cùng các đơn vị tại Đắk Lắk và Nghệ An tổ chức và tham gia mít tinh kỷ niệm.

Sáng ngày 22/3, SCDI cùng bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk, bệnh viện Lao và Phổi, Ban Chỉ đạo về phòng, chống bệnh lao tỉnh Gia Lai tổ chức buổi mít tinh kỷ niệm ngày Thế giới Phòng chống lao, đồng thời tổng kết hoạt động phòng chống lao năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Ảnh: Thành viên CSET (Community System to End TB) - mạng lưới chấm dứt bệnh lao tại buổi mít-tinh hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3"

Trong năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và thu nhận bệnh nhân lao các thể đạt 1.018/1.200 trường hợp, số bệnh nhân lao phổi được phát hiện, điều trị khỏi đạt 91,4%, thực hiện sàng lọc lao tiềm ẩn tại 14/15 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn. Tại Gia Lai, trong năm 2023, toàn tỉnh phát hiện 705 bệnh nhân lao các thể thông qua hoạt động sàng lọc bằng chiến lược 2X” (X-quang, Xpert), góp phần chủ động sàng lọc và phát hiện bệnh lao trong cộng đồng.

Ảnh: Cán bộ SCDI tại Đắk Lắk trình bày tại hội nghị các hoạt động SCDI đã thực hiện trong năm 2023 và định hướng 2024.

Sáng ngày 24/3, bên cạnh việc tham gia buổi mít tinh, cán bộ SCDI cũng đã phối hợp với Bệnh viện Phổi Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để triển khai hoạt động khám, sàng lọc bệnh lao cho người dân tại địa bàn. Cũng tại dịp này, SCDI được Ban điều phối Chương trình chống lao và Bệnh viện Phổi Nghệ An tặng giấy khen vì có đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống bệnh lao năm 2023.

Ảnh: SCDI cùng các tập thể nhận giấy khen vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống bệnh lao năm 2023

Hướng tới chủ đề “Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao”, trong năm 2024, SCDI sẽ tiếp tục phối hợp với bệnh viện Phổi và các cơ quan, ban ngành liên quan tại địa phương triển khai các hoạt động: Tăng cường các phương pháp khám phát hiện lao, phát hiện chủ động sàng lọc lao, lao tiềm ẩn tại cộng đồng; hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường sự tham gia của hệ thống cộng đồng trong tiếp cận, điều trị kịp thời và tuân thủ điều trị để chiến thắng bệnh lao.