14/03/2022
Chính sách
Từ 15/2: người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về BHYT
Từ 15/2: người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về BHYT

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/02/2022, người mắc bệnh lao kháng thuốc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến huyện được chuyển tuyến lên tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện hạng đặc biệt...

Ảnh (nguồn ảnh: SCDI): Từ 15/2, người mắc lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về BHYT

Đây là nội dung đàng chú ý nhất tại Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế. Thông tư quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh Lao. 

Cụ thể, người tham gia BHYT nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn, người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám, chữa bệnh lao được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

Người mắc bệnh lao kháng thuốc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến huyện được chuyển tuyến lên tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền quân đội,...

Cũng theo quy định của thông tư, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn, người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao thực hiện theo quy định Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế. 

So với các quy định trước đây, người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Tác giả: Vĩnh Hoàng - Cổng thông tin điện tử chính phủ Tiếng Chuông.