SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tài liệu

4 tin được tìm thấy

Hỏi ngay Đáp luôn về Sức khoẻ Tâm thần

03:23 14/04/2021

Sách nhỏ bao gồm hai tập về Sức khoẻ Tâm thần.

Xem thêm
Điều trị nội tiết cho người Phiền muộn giới/Không hợp giới

10:26 07/09/2020

Ấn phẩm mới về điều trị nội tiết cho người Phiền muộn giới/Không hợp giới và Hướng dẫn thực thành lâm sàng của hiệp hội nội ...

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương